เชลล์ดอนรับรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards

16 Feb เชลล์ดอนรับรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เชลล์ดอน ได้รับรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards ครั้งที่ 6 จาก เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจผู้ผลิต ให้ผลิตรายการดีๆ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งในปีนี้เน้นเฉพาะรายการสำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก 3 ช่องทาง ทั้งการสำรวจรายการโทรทัศน์หลังออกอากาศของคณะทำงานครอบครัวอาสาที่รวมตัว กันทำงานด้านนี้กว่า 10 ปี การทำสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย (เด็กและเยาวชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 2,000 คน และผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีแนวคิดต่างๆ รางวัลด้วยเนื้อหาที่ให้ความรู้คู่กับความบันเทิง ทำให้เชลล์ดอนได้รับรางวัลนี้มาครอบครอง