Bangkok International Digital Content Festival 2016

30 Apr Bangkok International Digital Content Festival 2016

bidc2016??

งาน Bangkok International Digital Content Festival 2016
จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเวทีแสดง ศักยภาพและผลงานด้านอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Animation, Game, Characters, Computer Graphics และ Mobile Application ระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2559 งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ 5 สมาคมด้านดิจิตอลคอนเทนต์ ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมอีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT) และ สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) จัดงาน นี้ขึ้นเพื่อผลักดันธุรกิจ Animation และ Gameให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย  นอกจากจะเป็น
การสร้างคู่ค้าและพันธมิตรใหม่ๆ ทางธุรกิจกับประเทศเป้าหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงไทยเกิดการปรับตัวให้สามารถแข่งขันใน ระดับเวทีสากลได้ และเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตผลงาน อีกด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทเชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น ได้นำคาแร็กเตอร์ การ์ตูนเชลล์ดอน และ การ์ตูนเบิร์ดแลนด์…แดนมหัศจรรย์ มาช่วยสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วย