“ทีแอนด์บีฯ และ เชลล์ฮัทฯ” เปิดโครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) ส่งความช่วยเหลือถึงคนไทย เพื่อผ่านวิกฤต Covid 19 ไปด้วยกัน

11 Apr “ทีแอนด์บีฯ และ เชลล์ฮัทฯ” เปิดโครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) ส่งความช่วยเหลือถึงคนไทย เพื่อผ่านวิกฤต Covid 19 ไปด้วยกัน

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคในโครงการ “ส่งต่อความสุข (Pay It Forward)”

“บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชลล์ฮัท เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด” โดย “ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์” หรือ ดร.แตน เปิดโครงการ “ส่งต่อความสุข” (Pay It Forward) รับบริจาคเงินสมทบทุนกับทางบริษัทฯ เพื่อส่งความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด 19 ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์, พระสงฆ์, คนไทยที่เดือดร้อนและขาดรายได้ ไปจนถึงสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร โดยสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารธนชาต สาขาชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชื่อบัญชี “โครงการส่งต่อความสุข โดย บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชลล์ฮัท เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 253-6-06972-8
เปิดรับบริจาคแล้ววันนี้ และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tandbmediaglobal.com/,http://www.shellhutentertainment.com/, https://www.facebook.com/TandBMediaGlobal/, Instagram: tandb_media_global, Twitter: TandBMedia